Про Компанію


21 вересня 1933 р. - день виробництва  першої промислової партії вуглецевої продукції, випалених анодів для алюмінієвих електролiзерiв, вважають удень народження Дніпровського електродного заводу. Спочатку підприємство входило до складу алюмінієвого комбінату, що є частиною Запорізького промислового комплексу.

У 1940 р. завод було  виділено у самостійну промислову структуру, у цей період побудовано цех графітації, що видав перші 1000 т. заготовок для електродів. Але з початком воєнних дій у м. Запоріжжя в 1941 р. завод був демонтований і евакуйований до Уралу. Понесені збитки були колосальні, терміни відновлення жорсткі, і вже в травні 1945 р. було знову організоване виробництво анодної й електродної мас. У 1948 р. завод було цілком відновлено і він  почав працювати за повним технологічним циклом.

В наступні роки завод стрімко розвивався і розростався, були спроектовані і побудовані нові цехи, вводилося й освоювалося сучасне устаткування, розроблялися і впроваджувалися нові технологічні процеси.

У 1994 р. Дніпровський електродний завод був перетворений у Приватне Акціонерне Товариство "Український графіт". За останні роки, завдяки самовідданій праці колективу, підприємство змогло збільшити обсяги виробництва  і рентабельність продукції, провести технічне переозброєння, поліпшити економічні показники діяльності, значно розширити асортимент і забезпечити конкурентноздатність  своєї продукції.

Підприємство завжди одним з перших здійснювало розробку і впроваджувало у виробництво нові види технологій, сучасні агрегати і технологічні лінії. Багато зроблено за останні 10 років. У 1997 році здійснене введення в промислову експлуатацію нового цеху вугільних заготовок, що не має аналогів у країнах Східної Європи і Росії. Застосування електричних кальцинаторів для глибокої термічної обробки сировини дозволило створити єдине в СНД виробництво електрокальцинованих антрацитів, що значно поліпшило експлуатаційні властивості виробленої вуглецевої продукції - катодних блоків для футеровки алюмінієвих електролiзерiв і блоків для футеровки лещаді і горна доменних печей. Освоєно виробництво матеріалів на основі електрокальцинованого антрациту з використанням до 70 % графіту. У 2000-2001 рр. упроваджена технологія й освоєно в промислових масштабах виробництво графітованих блоків для виготовлення анодів магнієвих електролiзерiв, що відрізняються зниженим питомим електричним опором і підвищеною експлуатаційною стійкістю. У 2001 р. було побудовано  цех і освоєно виробництво анодів для магнієвої промисловості з просоченнями неорганічними компаундами на основі фосфорних сполук, що не має аналогів на електродних заводах країн СНД. У 2003-2004 рр. освоєне виробництво маси холоднонабивної вуглецевої теплопровідної  маси для доменних печей і маси холоднонабивної подової для алюмінієвих електролiзерiв. Проведено велику роботу  з  удосконалення  технології і модернізації виробництва продукції, що серійно виробляється. У цей  час підприємство має у своєму розпорядженні перспективні розробки як в області удосконалювання   продукції, що серійно виробляється, так і в галузі створення нових видів продукції.

Особливу роль у розвитку підприємства зіграли розробка і впровадження системи керування якістю, що дозволила розвинути й удосконалити технологію, виробництво і систему керування підприємства в цілому, дозволила підняти на більш високий якісний рівень конкурентноздатність продукції. Сьогодні на підприємстві впроваджені міжнародні стандарти ІSO 9001, ІSO 14001, OHSAS 18001. У сфері удосконалювання системи керування  ПрАТ "Укрграфiт" має намір йти далі і впроваджувати концепцію керування якістю (TQM) із ще більш високим рівнем вимог до всіх аспектів функціонування підприємства.

На  ПрАТ "Укрграфiт" постійно удосконалюються технологічні і виробничі процеси, ведеться робота з модернізації і розробки нових видів продукції. Величезна увага приділяється якості  продукції, що виробляється.

Сьогодні продукція  ПрАТ "Укрграфiт" широко використовується на металургійних підприємствах України, СНД, країнах ближнього і далекого зарубіжжя. Катодні блоки  ПрАТ "Укрграфiт" визнані кращими на всіх підприємствах алюмінієвої промисловості СНД і складають серйозну конкуренцію на світовому ринку лідерам у виробництві цього виду продукції. Графiтованi електроди виробництва ПрАТ "Укрграфiт" широко відомі в СНД і конкурентноздатні на світовому ринку.  ПрАТ "Український графіт" є єдиним постачальником у СНД графітованих блоків і анодів із просоченням неорганічними компаундами для магнієвої промисловості і у цей час виходить з цією продукцією на світовий ринок.

Завдяки вигідному географічному положенню, підприємство має можливість відвантаження експортної продукції залізничним, автомобільним, річковим і морським транспортом. На підприємстві використовуються сучасні й ефективні види упакувань, що забезпечують товарний вид продукції і її схоронність при транспортуванні усіма видами транспорту.

Продукція підприємства в 1999 р. була відзначена почесним знаком "Вища проба", за підсумками всеукраїнського рейтингу 2000 р.  ПрАТ "Укрграфiт" ввійшло до числа "Сто кращих компаній України, що динамічно розвиваються". Продукція підприємства визнана переможцем і лауреатом усеукраїнського конкурсу якості "100 кращих товарів України 2003". У 2004 р.  ПрАТ "Укрграфiт" було відзначено міжнародної нагороди "Європейська якість".

Підприємство є дійсним членом Української Асоціації Виробників Чавуну, Української Асоціації Сталеплавильників, Асоціації ливарниківраїни, Торгово-Промислової Палати України й Української Асоціації Якості, Міждержавної Асоціації Титан, що дозволяє вирішувати конкретні питання і гнучко реагувати на змінні умови роботи  на ринку.

Сьогодні виробнича марка  ПрАТ "Укрграфiт" і продукція підприємства визнана споживачами, українськими і міжнародними організаціями. За  асортиментом і якістю своєї продукції  ПрАТ "Укрграфiт" утримує ведучі позиції серед виробників аналогічної вуглеграфітової продукції в країнах СНД, успішно конкурує на світовому ринку.

© Ukrainskiy Grafit 2007-2023. All rights reserved.