Технології


   
   Технології і иновации  

               

 

За останні кілька років був проведений великий комплекс робіт, спрямованих на модернізацію продукції і технологічних процесів, реалізовано багато програм і проектів.

Упроваджено високопродуктивні рассевные агрегати нового покоління, що забезпечують високу чистоту ділових фракцій сировинних матеріалів при їхній переробці; автоматичні системи керування технологічними процесами дозування, змішування і пресування в сумішно-прессових заготівельних цехах; установка контролю об'ємної щільності заготовок методом гідростатичного зважування.

Упроваджено системи вакуумування пресмаси при формовании заготовок на лінії виробництва графітованої продукції, а також спеціалізована сучасна випалювальна піч з автоматичною системою ведення технологічного режиму. Реконструйовано лінію з обробки великогабаритних електродів (400 мм і більше) з можливістю обробки заготовок довжиною до 3000 мм. Для модернізації технології графітації  розроблена і впроваджена тривимірна математична модель температурних полів печі графітації, що дозволить домогтися оптимізації технологічного процесу і поліпшити техніко-економічні показники цеху графітації .

Введені в промислову експлуатацію високопродуктивний швидкісний змішувач фірми "EІRІCH" (який включає дозатори допоміжних матеріалів, підігрівник шихти, швидкісний змішувач із ситемой охолодження і транспортери для подачі маси в преси) на лінії виробництва вуглеграфітової продукції, продуктивна і високоточна автоматична лінія фірми "Wassmer" для механічної обробки катодних блоків.

Реконструйовано стенд для контрольної зборки елементів футеровки, що дозволяє здійснювати контрольну зборку вуглецевої футеровки будь-яких існуючих конструкцій промислових печей.

Здійснено модернізацію і спеціалізацію випалювальних печей №7 і №10 цеху №3, що дозволило знизити витрати природного газу на 30% і підвищити якість випалу за рахунок мінімального перепаду температур по висоті гартованих виробів.

Розроблено технології й освоєно виробництво нових видів і марок продукції для футеровки металургійних агрегатів, анодів і катодів для алюмінієвої і магнієвої промисловості, електродів і електродних мас для сталеплавильної і феросплавной промисловості, а також інших електротермичних виробництв.

Введені в промислову експлуатацію ділянки плавлення зв'язуючого і просочувального гранульованого пеку.

У змішувальна-пресових цехах встановлені чотири роликових трапецеїдальних млинівMTW 138”, що дозволяє отримати тонкий помол необхідної якості.

Введені в експлуатацію ділянки з виготовлення терморозширеного графіту та електроконтактних прокладок для забезпечення контактного з'єднання між електродними заготовками в колоні печі прямого нагрівання.

Здійснено модернізацію існуючої технології графітації. Розширено виробництво продукції за рахунок введення в експлуатацію 11 печей прямоточної графітації.

Впроваджені нові сучасні лінії по обробці електродів, що забезпечують високу чистоту і точність обробки виробів.

 

Зараз   ПрАТ "Укрграфiт" має великий технологічний і інтелектуальний потенціал, сформовано команду професійних менеджерів і фахівців, підприємство оснащене сучасним дослідницьким устаткуванням таким як: дилатометр NETZSCH, діфрактометр MiniFlex 600, оптична система Morphologi G3-ID, змішувальна машина EІRІCH, установки для визначення насипної щільності і теплопровідності сипучих матеріалів, віскозиметр Брукфільда й ін. Метрологічна база підприємства переоснащена і має сьогодні сучасний вимірювальний інструмент, прилади контролю і виміру, побудовані системи маркетингових досліджень, розробки нових видів продукції й освоєння технології їхнього виробництва на підприємстві. 

Сьогодні усе готово до здійснення проектів і намічених програм. У найближчому майбутньому відповідно до  планів підприємства буде реалізовано:

• модернізацію відділення виробництва анодної маси з застосуванням сучасного устаткування й автоматизованих систем;

• освоєння технології і виробництва нових марок і видів продукції для задоволення сучасних і перспективних потреб традиційних споживачів вуглеграфітової продукції.

маси холоднонабивної на основі екологічно чистого зв'язуючого;

анода з контактною частиною, захищеної термостійким покриттям.

 

Зараз  ПрАТ "Укрграфiт" має у своєму розпорядженні перспективні  розробки як в області удосконалювання серійної  продукції, так і в області створення нових видів продукції, орієнтованих на перспективні вимоги споживачів, розширення застосування матеріалів і виробів на основі вуглецю. 

 

© Ukrainskiy Grafit 2007-2023. All rights reserved.