Аналітичний контроль

Аналітичний контроль якості
 


Організація іспитів у системі контролю якості і перспективних технологій на  ПАТ "Укрграфiт" забезпечується випробувальною лабораторією, акредитованої на право проведення іспитів відповідно до  вимог ДСТУ ІSO/ІEC 17025:2006 (ІSO/ІEC 17025:2005) "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" Національним агентством з акредитації України. Статус акредитованої лабораторії забезпечує впевненість у компетентності аналітичного контролю, у надійності і вірогідності оцінки якості продукції і забезпеченні її конкурентноздатності на ринку.

Основними задачами діяльності іспитової лабораторії є забезпечення електродного виробництва в самі короткі терміни надійною і точною аналітичною інформацією, механізація й автоматизація аналітичних процесів, рішення будь-яких питань, що виникають по ходу технологічного процесу з метою забезпечення якості і задоволення заявок споживача.

На  ПАТ "Укрграфiт" діяльність контролю в лабораторії здійснюється відповідно до  діючої нормативної бази, документами системи менеджменту  ПАТ "Укрграфiт" і документами системи керування іспитової лабораторії "Настановой з якості" і процедурами якості.

 Якість вимірів визначається значною мірою  якістю підготовки проб. Лабораторія оснащена дробильно-розмеленим устаткуванням німецької фірми FRІTSCH, що має високую надійність, продуктивність й забезпечує чистоту аналітичної проби матеріалу для іспитів за рахунок використання в їхній конструкції високоякісних сталей і міцних покриттів.

Основу аналітичного контролю електродного виробництва складають гравіметричні методи аналізу. Забезпечення точності здійснюється на базі вагової техніки всесвітньо визнаного виробника швейцарської фірми Меттлер-Толледо, автоматизованих високоефективних і продуктивних аналізаторів вологості -HG-43 і HG-53 (Меттлер), сірки - S-144 (LECO), технічного аналізу - TGA-601(LECO), щільності - AccuPyc 1330 (Mіcromerіtіcs), динамічної в'язкості - віскозиметр BROОKFІELD RVDV-ІІ (BROОKFІELD ENGІNEERІNG LABORATORІІES ІNS)

Система забезпечення якості аналітичних робіт у лабораторії передбачає проведення внутрілабораторного і міжлабораторного контролю   (оперативного і статистичного). Лабораторія оснащена ДСЗ (Державні стандартні зразки), СЗП (Стандартні зразки підприємства), каліброваними мірами, що забезпечує вірогідність і точність результатів контролю.

Забезпечення конкурентноздатності продукції нашого підприємства на ринку поставило задачі освоєння і впровадження нових методів іспитів за міжнародними стандартами DІ, ІSO, ASTM.

Одним із сучасних напрямків організації аналітичного контролю в лабораторії є впровадження автоматизованих робочих місць. Створено локальну інформаційну мережу в лабораторії, починаючи з реєстрації проб і завершуючи статистичною обробкою показників якості сировинних матеріалів і готової продукції. Розрахунок і обробка результатів контролю, оцінка точності вимірів проводиться за допомогою спеціального програмного забезпечення у виді контрольних статистичних карт. Всі автоматизовані робочі місця лабораторії включені в інформаційну мережу підприємства.

Особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації і перепідготовці персоналу, як керівників, так і виконавців. Щорічно проводиться переатестація лаборантів на знання методик виконання виміру, інструкцій з охорони праці. Планомірно здійснюється навчання фахівців лабораторії на цільових курсах, курсах підвищення кваліфікації.

Подальші перспіч ви розвитку аналітичного контролю служба бачить в удосконалюванні організації праці на базі автоматизованого контролю, упровадженні нових методів іспитів гармонізованих з методами міжнародних стандартів DІ, ІSO, підтвердженні якості вимірів шляхом участі в програмах кругових порівнювальних іспитах, удосконалюванні системи керування МУЛ у відповідності ДСТУ ІSO/ІEC 17025:2006 (ІSO/ІEC 17025:2005).

© Ukrainskiy Grafit 2007-2023. All rights reserved.