Інформація до оприлюднення

      Статут товариства.

    Статут ПАТ

    Статут ПрАТ нова (восьма) редакція (дата розміщення 15.05.2017р.)

           Змін до Статуту не було.

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію.

            Затвердження відповідних положень не передбачено Статутом

Положення про кожну філію та кожне представництво товариства.

            Товариство не має філій та представництв.

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

            Товариством не затверджувалися принципи (кодекси) корпоративного управління.

Протоколи загальних зборів товариства.  

 

 

 

 

Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства.

Аудиторський звіт за 2022 рік_ч.1 (дата розміщення 27.04.2023р.)

Аудиторський звіт за 2022 рік_ч.2 (дата розміщення 27.04.2023р.)

Аудиторський звіт за 2022 рік_ч.3 (дата розміщення 27.04.2023р.)

Аудиторський звіт за 2022 рік_ч.4 (дата розміщення 27.04.2023р.)

Аудиторський звіт за 2022 рік_ч.5 (дата розміщення 27.04.2023р.)Висновки аудитора по роботі_у 2021р (дата розміщення 02.11.2022р.)

Висновки аудитора по роботі_у 2020р (дата розміщення 27.04.2021р.)

Висновки аудитора по роботі_у 2019р (дата розміщення 24.12.2020р.)

Висновки аудитора по роботі_у 2018р (дата розміщення 25.04.2019р.)

Висновки аудитора по роботі_у 2017р (дата розміщення 27.04.18р.)   

Висновки аудитора по роботі_у 2016р (дата розміщення 28.04.17р.)   

 Висновки ревізійної комісії  по роботі у 2016р (дата розміщення 28.04.17р.)   

 Висновки ревізійної комісії  по роботі у 2015р (дата розміщення 29.04.16р.)   

Висновки аудитора по роботі_у 2015р (дата розміщення 29.04.16р.)   

Висновки ревізійної комісії  по роботі у 2014р (дата розміщення 27.04.15р.)        

 Висновки аудитора по роботі у 2014р (дата розміщення 24.04.15р.)

 Висновки ревізійної комісії по роботі в 2013 р. 

Висновки незалежного аудитора по роботі  за 2013 р.

Висновки ревізійної комісії по роботі в 2012 р. 

Висновки аудитора по роботі в 2012 р.

Висновки ревізійної комісії по роботі в 2011 р. 

Висновки аудитора по роботі в 2011 р.

Висновки ревізійної комісії по роботі в 2010 р.

Висновки аудитора по роботі в 2010 р.

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства

 

Баланс на 31.12.2022 (дата розміщення 27.04.2023р.)

Звіт про фінансові результати_2022 (дата розміщення 27.04.2023р.)

Звіт про рух грошових коштів_2022 (дата розміщення 27.04.2023р.)

Звіт про власний капітал_2022 (дата розміщення 27.04.2023р.)

Примітки до річної фінансової звітності_2022 (дата розміщення 27.04.2023р.)

 

Баланс на 31.12.2021 (дата розміщення 02.11.2022р)

Звіт про фінансові результати_2021 (дата розміщення 02.11.2022р.)

Звіт про рух грошових коштів_2021 (дата розміщення 02.11.2022р.)

Звіт про власний капітал_2021 (дата розміщення 02.11.2022р.)

Примітки до річної фінансової звітності_2021 (дата розміщення 02.11.2022р.)


Баланс на 31.12.2020 (дата розміщення 27.04.2021р)

Звіт про фінансові результати_2020 (дата розміщення 27.04.2021р.)

Звіт про рух грошових коштів_2020 (дата розміщення 27.04.2021р.)

Звіт про власний капітал_2020 (дата розміщення 27.04.2021р.)

Примітки до річної фінансової звітності_2020 (дата розміщення 27.04.2021р.)

 

Баланс на 31.12.2019 (дата розміщення 24.12.2020р)

Звіт про фінансові результати_2019 (дата розміщення 24.12.2020р.)

Звіт про рух грошових коштів_2019 (дата розміщення 24.12.2020р.)

Звіт про власний капітал_2019 (дата розміщення 24.12.2020р.)

Примітки до річної фінансової звітності_2019 (дата розміщення 24.12.2020р.)

 

Баланс на 31.12.2018 (дата розміщення 25.04.2019р)

Звіт про фінансові результати_2018 (дата розміщення 25.04.2019р.)

Звіт про рух грошових коштів_2018 (дата розміщення 25.04.2019р.)

Звіт про власний капітал_2018 (дата розміщення 25.04.2019р.)

Примітки до річної фінансової звітності_2018 (дата розміщення 25.04.2019р.)

 

Баланс на 31.12.2017 (дата розміщення - 27.04.2018)

Звіт профінансові результати_2017 (дата розміщення - 27.04.2018)

Звіт про рух грошових коштів_2017 (дата розміщення - 27.04.2018)

Звіт про власний капітал_2017 (дата розміщення - 27.04.2018)

Примітки до річної фінансової звітності_2017 (дата розміщення - 27.04.2018)

  

Баланс на 31.12.2016 (дата розміщення - 28.04.2017)

Звіт профінансові результати_2016 (дата розміщення - 28.04.2017)

Звіт про рух грошових коштів_2016 (дата розміщення - 28.04.2017)

Звіт про власний капітал_2016 (дата розміщення - 28.04.2017)

Примітки до річної фінансової звітності_2016 (дата розміщення - 28.04.2017)

 

Баланс на 31.12.2015 (дата розміщення - 29.04.2016)

Звіт профінансові результати_2015 (дата розміщення - 29.04.2016)

Звіт про рух грошових коштів_2015 (дата розміщення - 29.04.2016)

Звіт про власний капітал_2015 (дата розміщення - 29.04.2016)

Примітки до річної фінансової звітності_2015 (дата розміщення - 29.04.2016)

 

Баланс на 31.12.2014 (дата розміщення - 04.03.2015)

Звіт профінансові результати_2014 (дата розміщення - 04.03.2015)

Звіт про рух грошових коштів_2014 (дата розміщення - 04.03.2015)

Звіт про власний капітал_2014 (дата розміщення - 04.03.2015)

Примітки до річної фінансової звітності_2014 (дата розміщення - 04.03.2015)

 

 

Баланс на 31.12.2013

Звіт профінансові результати_2013

Звіт про рух грошових коштів_2013

Звіт про власний капітал_2013

Примітки до річної фінансової звітності_2013

 

Баланс на 31.12.2012

Звіт профінансові результати_2012

Звіт про рух грошових коштів_2012

Звіт про власний капітал_2012

Примітки до річної фінансової звітності_2012.pdf

 

Баланс на 31.12.2011

Звіт профінансові результати_2011

Звіт про рух грошових коштів_2011

Звіт про власний капітал_2011

Примітки до річної фінансової звітності_2011

 

Баланс на 31.12.2010

Звіт профінансові результати_2010

Звіт про рух грошових коштів_2010

Звіт про власний капітал_2010

Примітки до річної фінансової звітності_2010

Додаток до Приміток до річної фінансової звітності_2010 "Информація по сегментах"

Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства.

            Публічне розміщення акцій відбулося у 2006 році.

            Іпотечні сертифікати Товариство не випускало.

            Інші цінні папери Товариство не випускало.

            Свідоцтво про випуск акцій.

            Свідоцтво про випуск акцій (дата розміщення 21.06.2017 р.)

Перелік афілійованих осіб.

            Афілійовані особи


Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій" від 04.02.2019р. (дата розміщення 05.02.2019р.)

Публічна безвідклична вимога (дата розміщення 13.02.2019р.)


Регулярна інформація.  

Звіт емітента за 2022 рік (дата розміщення 28.04.2023р.) Звіт емітента за 2022 рік (засвідчено КЕП)

Звіт емітента за 2021 рік (дата розміщення 02.11.2022р.) Звіт емітента за 2021 рік (з електроним підписом)

Звіт емітента за 2020 рік (дата розміщення 27.04.2021р.) Звіт емітента за 2020 рік (з електроним підписом)

Звіт емітента за 2019 рік (дата розміщення 27.04.2021р.) Звіт емітента за 2019 рік (з електроним підписом)

Звіт емітента за 2018 рік (дата розміщення 25.04.2019р.) Звіт емітента за 2018 рік (з електроним підписом)

Звіт емітента за 2017 рік (дата розміщення 25.04.2018)

Звіт емітента за 2016 р. (дата розміщення 28.04.17р)

    Звіт емітента за 2015 р. (дата розміщення 29.04.16р)

     Звіт емітента за 2014 р. (дата розміщення 24.04.15р)

      Звіт емітента за 2013 р.   

      Звіт емітента за 2012 р.

      Звіт емітента за 2011 р.

      Звіт емітента за 2010 р.

 

Проміжна інформація

Проміжна інформація за 3 квартал 2023 року (дата розміщення 31.10.2023р.)  Проміжна інформація за 3 квартал 2023 року (засвідчено КЕП)

Проміжна інформація за 2 квартал 2023 року (дата розміщення 31.07.2023р.) Проміжна інформація за 2 квартал 2023 року (засвідчено КЕП)

Проміжна інформація за 1 квартал 2023 року (дата розміщення 28.04.2023р.)  Проміжна інформація за 1 квартал 2023 року (засвідчено КЕП)

Проміжна інформація за 4 квартал 2022 року (дата розміщення 30.01.2023р.) Проміжна інформація за 4 квартал 2022 року (засвідчено КЕП)

Проміжна інформація за 3 квартал 2022 року (дата розміщення 11.11.2022р.) Проміжна інформація за 3 квартал 2022 року (з електроним підписом)

Проміжна інформація за 2 квартал 2022 року (дата розміщення 09.11.2022р.) Проміжна інформація за 2 квартал 2022 року (з електроним підписом)

Проміжна інформація за 1 квартал 2022 року (дата розміщення 07.11.2022р.) Проміжна інформація за 1 квартал 2022 року (з електроним підписом)

Проміжна інформація за 4 квартал 2021 року (дата розміщення 27.01.2022р.) Проміжна інформація за 4 квартал 2021 року (з електроним підписом)

Проміжна інформація за 3 квартал 2021 року (дата розміщення 29.10.2021р.) Проміжна інформація за 3 квартал 2021 року (з електроним підписом)Особлива інформація.

Особлива інформація_03.05.2023 (дата розміщення 03.05.2023) Особлива інформація _03.05.2023 (засвідчено КЕП)

Особлива інформація_15.12.2022 (дата розміщення 15.12.2022) Особлива інформація _15.12.2022 (засвідчено КЕП)

Особлива інформація_14.12.2022 (дата розміщення 15.12.2022) Особлива інформація _14.12.2022 (засвідчено КЕП)

Особлива інформація_07.12.2022 (дата розміщення 08.12.2022) Особлива інформація _07.12.2022 (засвідчено КЕП)

Особлива інформація_05.12.2022 (дата розміщення 06.12.2022) Особлива інформація _05.12.2022 (засвідчено КЕП)

Особлива інформація_05.12.2022 (дата розміщення 06.12.2022) Особлива інформація _05.12.2022 (засвідчено КЕП)

Особлива інформація_22.02.2022 (дата розміщення 23.02.2022) Особлива інформація _22.02.2022 (з електронним підписом)

Особлива інформація_26.01.2022 (дата розміщення 26.01.2022) Особлива інформація _26.01.2022 (з електронним підписом)

Особлива інформація_26.04.2021 (дата розміщення 26.04.2021) Особлива інформація _26.04.2021 (з електронним підписом)

Особлива інформація_21.04.2021 (дата розміщення 21.04.2021) Особлива інформація _21.04.2021 (з електронним підписом)

Особлива інформація_20.01.2021 (дата розміщення 21.01.2021) Особлива інформація _20.01.2021 (з електронним підписом)

Особлива інформація_22.04.2020 (дата розміщення 23.04.2020)   Особлива інформація _22.04.2020 (з електронним підписом)

Особлива інформація_12.02.2020 (дата розміщення 12.02.2020)   Особлива інформація _12.02.2020 (з електронним підписом)

Особлива інформація_30.09.2019 (дата розміщення 30.09.2019)   Особлива інформація _30.09.2019 (з електронним підписом)

Особлива інформація _25.04.2019 (дата розміщення 25.04.2019)   Особлива інформація _25.04.2019 (з електроним підписом)

Особлива інформація _24.04.2019 (дата розміщення 24.04.2019)   Особлива інформація _24.04.2019 (з електроним підписом)

Особлива інформація _23.04.2019 (дата розміщення 23.04.2019)   Особлива інформація _23.04.2019 (з електроним підписом)

Особлива інформація _23.04.2019 (дата розміщення 23.04.2019)   Особлива інформація _23.04.2019 (з електроним підписом)

Особлива інформація _04.02.2019 (дата розміщення 05.02.2019)

Особлива інформація _21.01.2019 (дата розміщення 22.01.2019)

Особлива інформація _26.12.2018 (дата розміщення 27.12.2018)

Особлива інформація _18.12.2018 (дата розміщення 19.12.2018)

Особлива інформація _11.12.2018 (дата розміщення 13.12.2018)

Особлива інформація _28.11.2018 (дата розміщення 29.11.2018)

Особлива інформація 09.11.2018 (дата розміщення 13.11.2018)

Особлива інформація 29.10.2018 (дата розміщення 31.10.2018)

Особлива інформація_18.06.2018  (дата розміщення 19.06.2018)

Особлива інформація_02.05.2018  (дата розміщення 03.05.2018)

Особлива інформація_25.04.2018  (дата розміщення 27.04.2018)

Особлива інформація_16.04.2018  (дата розміщення 18.04.2018)

Особлива інформація_12.04.2018 (дата розміщення 13.04.2018)

Особлива інформація_19.02.2018 (дата розміщення 21.02.2018)

Особлива інформація_19.02.2018 (дата розміщення 21.02.2018)

Особлива інформація_15.02.2018 (дата розміщення 19.02.2018)

Особлива інформація_11.12.2017 (дата розміщення 12.12.2017) 

Особлива інформація_10.05.2017 (дата розміщення 15.05.2017) 

Особлива інформація_25.04.2017 (дата розміщення 27.04.2017)

Особлива інформація_25.04.2017 (дата розміщення 27.04.2017)

Особлива інформація_31.05.2016 (дата розміщення 01.06.2016)

Особлива інформація_26.04.2016 (дата розміщення 26.04.2016)

Особлива інформація_23.04.2015 (дата розміщення 24.04.2015)

Особлива інформація_30.01.2015

Особлива інформація_17.04.2014

Особлива інформація_01.11.2011

Особлива інформація_30.09.2011

Особлива інформація_12.09.2011

Особлива інформація_01.09.2011

Особлива інформація_23.08.2011

Особлива інформація_18.04.2011

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів (дата розміщення 22.03.2021) Повідомлення про проведення загальних зборів (з електроним підписом)

Повідомлення про скасування загальних зборів акціонерів (дата розміщення 27.04.2020) Повідомлення про скасування загальних зборів (з електроним підписом)

Повідомлення про проведення загальних зборів (дата розміщення 23.03.2020) Повідомлення про проведення загальних зборів (з електроним підписом)

Повідомлення про проведення загальних зборів (дата розміщення 22.03.2019)

Повідомлення про проведення загальних зборів (з електроним підписом)

Повідомлення про проведення загальних зборів (дата розміщення 13.03.2018)

Повідомлення про проведення загальних зборів (дата розміщення 24.03.2017)

Повідомлення про проведення загальних зборів (дата розміщення 25.03.2016)

Повідомлення про проведення загальних зборів (дата розміщення 23.03.2015)

Повідомлення про проведення загальних зборів від 17.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів від 18.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів від 19.03.2012

Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів.

            Змін до порядку денного не було.

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії.

            Приватне розміщення акцій не здійснювалося.

Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства.

            Загальними зборами не приймалося рішення про припинення товариства.

Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі).

            Дематеріалізація цінних паперів відбулася у 2010 році.

Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій).

            Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

Інша інформація.

            Свідоцтво про державну реєстрацію.

            Виписка з ЄДР (Дата розміщення 15.05.2017 р.) 

            Виписка з ЄДР (Дата розміщення 28.10.2021 р.) 

            Виписка з ЄДР (Дата розміщення 21.12.2022 р.)

 

 

© Ukrainskiy Grafit 2007-2023. All rights reserved.