Екологія

      

     

 

 

Викиди  в атмосферу

 За останні кілька років ми домоглися значного успіху в скороченні обсягів викидів в атмосферу за рахунок модернізації технологічного устаткування. Наприклад, завдяки модернізації печей випалу і змішувального устаткування за останні 10 років  викиди в атмосферу скоротилися на 32%.

 У рамках цільових повітроохороних програм реалізовано ряд великих заходів, що дозволяють знизити вплив виробництва на атмосферне повітря. У 2013 році в рамках міської екологічної програми закінчено кілька великих проектів, що дозволили скоротити викид оксиду вуглецю на 520 тонн .

 Ключовим проектом стала модернізація  газоочисного устаткування за прожарювальними печами сумішно-пресового цеху №2.  Змонтована за прожарювальними печами утилізаційна котельня  в комплекті з рукавними фільтрами дозволила не тільки скоротити зміст пилу в  газах, що відходять, у 4,3 рази, але і більш раціонально використовувати тепло   газів, що відходять від печей.  Вартість реалізації проекту склала  83  млн. грн.

 

Водоспоживання і водовідведення

 Вода, що використовується в технологічному процесі, знаходиться в замкнутих циклах і не скидається в  р. Дніпро або інші водойми.

 Два випуски  зливових вод у р. Дніпро з території підприємства і частини території міста обладнані очисними спорудами.  Після проходження очисних споруд вода не скидається в р.Дніпро, а використовується для поповнення замкнутого водоцикла підприємства.

 

Керування відходами

 Донедавна   значна  частина відходів просто вивозилася на полігон промислово побутових відходів. Зараз   ПАТ "Укрграфiт" реалізує стратегію   максимального залучення у виробництво матеріалів, що мають ресурсну цінність.

 Для цього у всіх підрозділах створені умови для роздільного збору відходів.

 Небезпечні відходи  зберігаються в спеціально відведених і обладнаних місцях і передаються на утилізацію організаціям, що мають відповідні ліцензії.

   

Озеленення території підприємства і санітарно-захисної зони.

 Підприємством організовано і систематично проводяться роботи з облаштованості  зеленої зони  на території підприємства і території прилягаючому підприємству. Завдяки зусиллям працівників підприємства міський сквер ім. Гагаріна, розташований уздовж вулиці Північне шосе (площею 4,5 га) з місця збору відходів перетворився в зелений острів серед виробничих підприємств навколо його.

 

    

 

   

   

 

Моніторинг дотримання вимог законодавства

 

Підприємство забезпечує проведення регулярного  моніторингу викидів і скидів  забруднюючих речовин безпосередньо від технологічного устаткування й у зоні впливу підприємства. Отримані дані аналізуються і доводяться до відома  всіх керівників підрозділів і у випадку надходження запиту направляються всім зацікавленим особам і організаціям.

 

 

Надання інформації екологічного характеру, реагування на скарги.

 Організація надання всім зацікавленим особам інформацію, що стосується питань екології (скарг), покладена на заступника генерального директора по екології Вагіна Андрія Вікторовича.

 

 

 

 


 

Прийом скарг, пропозицій і інформаційних запитів   підприємства, що стосуються екології, здійснюється по наступних каналах комунікацій:             адреса електронної пошти (ecolog@ukrgrafit.com.ua)

         -  поштова адреса підприємства,

         -  шухляди для скарг і пропозицій (установлені на прохідних підприємства),

          - телефон для звернень : 289-53-29 

 

 Усі звернення громадян будуть розглянуті і по кожному зверненню надані відповіді . 

                

 

 

 

Дозвільні документи підприємства в галузі екології.

 

Найменування

Термін дії

Атмосферне повітря

- Дозвіл №2310137200-16 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

16.06.2021 р.

Вода

- Дозвіл на спеціальне водокористування № 0724/Зап

31.12.2018 р.

 

Дата актуалізації 15.01.2016 р.

 

  

Природоохоронна робота на ПАТ Укграфіт у 2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ukrainskiy Grafit 2007-2020. All rights reserved.